Výroční členská schůze 2017

Termín schůze je v neděli 9.4.2017 na rybářském domě.
Prezence členů od 8:30, schůze začíná v 9:00.

Návrh programu:
1. Zahájení schůze
2. Schválení programu schůze
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Kontrola usnesení z minulé schůze
5. Zpráva o činnosti MO za uplynulý rok
6. Zpráva hospodáře
7. Zpráva vedoucího mládeže
8. Zpráva účetního a účetní uzávěrka za rok 2016
9. Zpráva dozorčí komise
10. Přestávka
11. Zpráva mandátové komise
12. Návrh rozpočtu na rok 2017
13. Volba delegátů na územní konferenci
14. Diskuze
15. Usnesení a závěr