Program výroční členské schůze 2018

Program členské schůze MO ČRS, z.s., Klášterec n/O konané dne 8.4.2018 v Rybářském domě v Klášterci n/O od 09:00 hod.
Prezence probíhá od 08:30 hod.

Návrh programu:
1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Volba mandátové, návrhové a volební komise
4.Kontrola usnesení z minulé schůze
5.Zpráva o činnosti MO za uplynulý rok
6.Zpráva hospodáře
7.Zpráva ved. mládeže
8.Zpráva účetní a účetní uzávěrka za rok 2017
9.Zpráva dozorčí komise
10.Volby do výboru a dozorčí komise

přestávka

11.Zpráva mandátové komise
12.Návrh rozpočtu na rok 2018
13.Volba delegátů na ÚK
14.Diskuze
15.Usnesení a závěr