Nečitelný statní rybářský lístek

Vážení kolegové,
kdo má nečitelný státní rybářský lístek (vydaný kým a kdy, platnost od do, jméno a datum narození, číslo jednací atd.), ať neprodleně zajde na Městský úřad Odbor životního prostředí a žádá o nápravu.
Rybářská stráž je povinna odebrat povolenku k lovu ryb, protože dotyčný se nemůže prokázat platným státním rybářským lístkem. Dnešní (27.6.2020) již druhý případ: na první straně je vidět sice platný datum, ale na druhé straně není čitelné jméno – je to opravdu platný doklad pro tuto osobu?