Jak se stát členem?

Tento článek popisuje přijetí nového člena, který ještě nebyl organizován v žádném spolku Českého rybářského svazu. Na konci článku je obvyklý sled činností, jak postupovat.

Členem se můžete stát tak, že se zúčastníte celého vstupního školení a úspěšně složíte zkoušku.
Jsou s tím spojené i poplatky.
První poplatek je zápisné nebo jinak tzv. „zarybnění“.
Druhý poplatek je členský příspěvek na rok (i za část roku je plný poplatek).
Tím jste člen.
Výše poplatků se každý rok může měnit – viz. jinde na našich stránkách.

Na to, abyste mohli chytat, potřebujete tzv. státní rybářský lístek a příslušnou povolenku k rybolovu.
Státní rybářský lístek pořídíte na městském úřadu v Klášterci – k tomu potřebujete potvrzení o úspěšném absolvování školení a také občanku (pro mládež do 15-ti let, kteří nemají občanku, stačí rodný list).

Postup:
1) kontaktovat jednatele (viz. kontakty) a zjistit si termín školení.
Školení je buď pravidelné, jež probíhá obvykle jednou ročne v lednu (bude zde na webu minimálně 14 dní před zahájením). Nebo je individuální.

2) zúčastnit se celého školení (při první návštěvě se platí poplatek za zarybnění) a na konci úspěšně složit zkoušku. Školení obvykle trvá dvě po sobě jdoucí neděle, od rána do oběda. Získáte potvrzení.

3) S tímto potvrzením zajdete na Městský úřad do Klášterce, kde Vám vystaví státní rybářský lístek (na 1 rok, na 3 roky, na 10 let, a nově od r. 2017 je možno pořídit doživotní lístek). Hradí se poplatek (viz. ceník např. na stránce SÚS ČRS).

4) S platným státním rybářským lístkem si můžete požádat o povolenku – pokud máte splněny všechny povinnosti člena, dostanete pokyny k platbě (za členství, krmení, povolenku a pravděpodobně i brigádu).

5) S potvrzením o platbě si ve výdejní dny můžete dojít pro povolenku – dostanete i nově vyplněnou legitimaci.

6) NEZAPOMEŇTE po skončení platnosti povolenky ji vrátit do 15 dnů organizaci, která povolenku vydala, je to jedna ze základních povinností člena, bez toho Vám nebude v následujícím roce vydána povolenka (musí být splněny všechny členské povinnosti a toto je jedna ze základních). Lze ji vrátit i poštou.

Informujte se o možnosti si brigádu odpracovat, pracantů je málo.