Data schůzí výboru 2019

Schůze výboru se koná jednou za 14 dní lichý týden ve středu od 18:00 na rybářském domě, obvykle trvá minimálně do 19:00, většinou končí v 19:30 až 20:00. O letních prázdninách schůze není, ve významné dny (jako např. Vánoční svátky) může být schůze zrušena či přesunuta na jiný termín.
POZOR ZMĚNA: od 4.9.2019 je schůze jednou za 14 dní ve středu V SUDÝ TÝDEN !!!
2.1.2019
16.1.2019
30.1.2019
13.2.2019
27.2.2019
13.3.2019
27.3.2019
10.4.2019
24.4.2019
8.5.2019
22.5.2019
5.6.2019
19.6.2019
3.7.2019 – schůze pravděpodobně nebude, prázdniny
17.7.2019 – schůze nebude, prázdniny
31.7.2019 – schůze nebude, prázdniny
14.8.2019 – schůze nebude, prázdniny
28.8.2019 – schůze pravděpodobně nebude, prázdniny

došlo ke změně – posun na sudý týden
4.9.2019
18.9.2019
2.10.2019
16.10.2019
30.10.2019
13.11.2019
27.11.2019
11.12.2019
25.12.2019 – pravděpodobně nebude vzhledem k Vánočním svátkům, určíme náhradní termín