Archiv rubriky: Rybářský dům

Historie Rybářského domu

Rybáři v Klášterci nad Ohří získali tento objekt v roce 1973.
Objekt byl ve strašném stavu. Bylo třeba na něm urychleně pracovat, jinak hrozilo nebezpečí, že objekt by mohl být zbořen.

Rybáři svou pílí a elánem něco pro tento objekt udělat, se pustili do rekonstrukce objektu, do kterého vložili mnoho hodin odříkání a mnoho potu, protože práce to byla velice náročná na fyzickou námahu. Byla náročná také na finanční prostředky, kterých tato organizace neměla zrovna nazbyt. Materiál se nakupoval postupně, jak byly peníze.

Ale trpělivost a chuť vytvořit dílo k svému obrazu byly silnější, a tak po několikaletém snažení bylo dosaženo vytouženého výsledku. Mnoho rybářů, kteří se na rekonstrukci budovy osobně podíleli, nechtěli ani sami věřit tomu, že se to někdy podaří. Na brigády se chodilo, pokud to šlo, pomalu každý den, soboty a neděle byly hlavním pracovním dnem, pracovalo se někdy až do pozdních hodin.

Každý kdo to nezažil, pomalu ani nevěří. Ale jako důkaz toho, že tento objekt vypadal tak jak vypadal, jsou zde důkazné materiály, aby si každý udělal úsudek o tom, v jakém stavu budova byla.
Dnes jsou v budově kanceláře místní organizace rybářů, klubovna pro rybářskou mládež a příjemné prostředí pro chvíle volna. Za tuto záslužnou práci, kterou rybáři svým úsilím a snahou něco vykonat, patří upřímné a srdečné poděkování všem, kteří se podíleli na obnově budovy.

Převzato z našich webových stránek staršího data.

rd_01

rd_02

rd_03

rd_04

rd_05

rd_06