Členská schůze 2024

Výroční členská schůze MO ČRS, z.s., Klášterec n/O se koná v neděli 7.4.2023 v Rybářském domě v Klášterci nad Ohří od 09:00 hod. Prezence probíhá od 08:45 hod.

Návrh programu:
1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Volba mandátové a návrhové komise
4.Kontrola usnesení z minulé schůze
5.Zpráva o činnosti MO za uplynulý rok
6.Zpráva hospodáře
7.Zpráva účetního a účetní uzávěrka za rok 2023
8.Zpráva dozorčí komise

přestávka

9.Zpráva mandátové komise
10.Návrh rozpočtu na rok 2024
11.Volba nového člena výboru
12.Volba členů na krajskou konferenci
13.Diskuze
14.Usnesení
15.Závěr