Členská schůze 2023

Výroční členská schůze MO ČRS, z.s., Klášterec n/O se koná v neděli 23.4.2023 v Rybářském domě v Klášterci nad Ohří od 09:00 hod. Prezence probíhá od 08:30 hod.

Návrh programu:
1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Volba mandátové a návrhové komise
4.Kontrola usnesení z minulé schůze
5.Zpráva o činnosti MO za uplynulý rok
6.Zpráva hospodáře
7.Zpráva ved. mládeže
8.Zpráva účetního a účetní uzávěrka za rok 2022
9.Zpráva dozorčí komise

přestávka

10.Zpráva mandátové komise
11.Návrh rozpočtu na rok 2023
12.Diskuze
13.Usnesení a závěr